Nu finns det en ledig lägenhet. Ring 0645-311 13 för mer information

Gärdsgårdsbindaren Patrik Andrén Föllinge har byggt denna åt oss, blev så bra!
STÄDSERVICE
Vi på Hotagsfjärden utför RUT-tjänster
Bl.a.
Fönsterputsning
Flyttstäd, veckostäd
Snöskottning
Något mer ni kommer på eller funderar över
Ring 0645-311 13 för mer information.


Frågor om RUT avdrag kontakta Anneli Olausson 070-551 77 31


Vill du bo hos oss?
Ring oss på 0645-311 13
VILL NI GE EN GÅVA TILL
HOTAGSFJÄRDENS TRIVSELKASSA
Sätt in pengar på Hotagsfjärdens BG 5343-8123 eller Swish 123 347 7957. Skriv vad inbetalningen avser.
Ring 0645-311 13 för att meddela att du skänkt en gåva så ni kommer med på minnesbladet
Pengarna går till trivsel på Hotagsfjärden t ex utflykter, underhållning, utsmyckning av allmänna utrymmen, blommor m.m
STYRELSEN
Välkommen till medlemsmöte på Hotagsfjärden!
För närvarande är det inga medlemsmöten planerade.

Vill du bli medlem i kooperativet så är medlemsinsatsen 500 kr, därefter är årsavgiften 100 kr/år. Avgiften sätts in på BG 5343-8123 eller Swish 123 347 7957. Skriv vad inbetalningen avser. Ange gärna din mailadress för medlemsinformation.